nepřihlášen/a | přihlásit

Prima sezóna

17. - 18. 11. 2007

Poslední vandr letošního roku patřil kraji vyhaslých sopek, hradních zřícenin a dávno opuštěných ovocných sadů

strana 1 z 3

Z Prahy vyrážíme v sobotu velmi časně. Rychlík z „Masaryčky“ vyjíždí v 6:55 hod. V Lovosicích přestupujeme na lokálku a v 8:14 hod. vystupuje na železniční zastávce Opárno. Vítá nás zarostlý perón a zpustlá stará budova zastávky. Kdysi to byl jistě pěkný drážní domek, který obýval pan přednosta s rodinou. V časném, nevlídném a sychravě šedém listopadovém ránu jsme jediní vystupující. Motoráček si odfoukne, zapíská a za charakteristického bublání motoru pokračuje po kolejích do Teplic. Šedým ránem se pod holými větvemi stromů nese krajinou dlouho pištění kolejnic. Odeznívá jen velmi, velmi pomalu. A v mlze ztracený poutník začíná blouznit ...

Mžení, vlhko, hnědé tlející listí v kalužinách mrtvé bahnité vody. Šedé chladné ranní světlo. Obnažené a bizardně pokroucené větve korun javorů, habrů a dubů v podobě prosebně vztažených rukou prosících o odpuštění. Opárenské údolí.

Milešovský potok se tu kroutí v bahnitém a listím zaneseném korytě pod skalním bradlem na jehož temeni se v šedavém ránu a listopadové mlze rýsují skrze obnažené větve starého listnatého lesa zbytky zdí středověkého hradu. Opárno. Dávné, kdysi pevné a pocit bezpečí vzbuzující sídlo. Dnes pár hromad vlhkého kamení prorostlého šlahouny šípků, ostružin a plazivými kořeny bezinek.

Jsme opět v té živé a přece mrtvé krajině na starém historickém pomezí česky a německy mluvících krajů republiky. Slovanský a germánský živel se tu po staletí mísily a přelévaly z úvalu do úvalu mezi čedičovými a znělcovými kupami. Jsme v kraji, kde jména prastarých lidských sídel dýchají dávnou minulostí slovanskou - Žim, Ohníč, Sukoslav i německou - Házmburk, Mannsteinův kámen ....

Současnost a nedávné historické milníky minulost z kraje, tam na pomezí, nikdy nedokázaly zcela vytlačit. Minulost se skrývá mezi stébly trav pod kořeny ovocných stromů ve věkem zplaněných sadech. Přežívá ve štěrbinách čedičových kamenných polí. Přebývá na půdách a v krovech starých hrázděných chalup, pobořených špýcharů a pevných kamenných zemědělských usedlostí. Mnohasetleté kořeny dávných obyvatel slovanského i germánského původu jsou v kraji pod kamennými kupami dosud jasně patrné. Na jejich přítomnost dají vzpomenout podél cest stojící kamenná a dešti omšelá Boží muka, prastaré stromy stínící malé kapličky nebo rozpadající se barokní kostely, kterým život vdechli v čase baroka přední italští stavitelé. Do pevných čedičových skal nad lidskými sídly v tom kraji na pomezí jsou vetknuty základy zvlhlých obvodových zdí zámků, honosných panských sídel časů renesance, baroka a všech následných historických let. Temena sopečných homolí pak patří četným věžím hradů a hradním zříceninám raného i pozdního středověku. Kraj na pomezí, kraj na severu, kraj na řekách Labi a Ohři.

stránky: 1, 2, 3

účast: Tygr, Glum, Padák, Šakal, Sokol

profil trasy
razítka z chat na Lovoši a Milešovce

Praktické informace:

Mapa

č. 10 České Středohoří západ 1 : 50 000 (KČT)

Doprava

  • vlak Praha/Masarykovo n. – Opárno
  • vlak Žim – Praha/Masarykovo n.

Trasa

1.den: Opárno žel. zast. – Opárno zřícenina hr.- po zel. tur. zn. Opárenským údolím – křižovatka zel. a žl. tur. zn. – po žl. tur. zn. Císařské schody – křižovatka žl. a modrá tur. zn. – modrá tur. zn. Lovoš – křižovatka žl. a modrá tur. zn. – po žl. tur. zn. Režný Újezd – modrá tur. zn. – Březno – Ostrý zřícenina hr. – křižovatka modrá a čer. tur. zn. pod Ostrým – čer. tur. zn. Milešov – z Milešova po silnici na Černčice – noční tábořiště v rokli Milešovského potoka pod silnicí za mostkem se sochou svatého (viz. mapa)

2.den: noční tábořiště – po silnici do Černčic – modrá tur. zn. směr Milešovka – křižovatka modrá a čer. tur. zn. – po modré tur. zn. na vrchol Milešovky – zpět na křižovatku modré a čer. tur. zn. – po čer. tur. zn. Bílka – Žim žel. st.

Zajímavosti v knihách a na webu

Knihy
M. Nevrlý – Nejkrásnější sbírka/Kraj barevných keřů (nakladatelství Skauting, Liberec 1998)

M. Mysliveček, L. Koubová, F. Vrbenská – Čas hradů v Čechách 1 (nakladatelství Horizont, Praha 1994)

T. Durdík – Encyklopedie českých hradů (nakladatelství Libri, Praha 1996)

Web
Stránky Petra Fabiana (skvělá panoramatická fota Středohoří)

Portál České středohoří.cz

CHKO České Středohoří

Poznámka

Výše uvedené informace pokládejte pouze za jakýsi „nástřel“. Informace zde uvedené byly získány na základě osobních pocitů a zkušeností. Správnost uvedených údajů nemusí být stoprocentní.

Šakal a Glum stoupají ke zříceninám hradu Opárno
Hrad Opárno
Opárno - zbytky podsklepení hradního paláce
Glum pán na Opárně
Morový kámen z roku 1680 v Opárenském údolí
Stoupáme na Lovoš - severní svahy, žlutá tur. značka
Lovoš - Glum, Padák, Šakal, Sokol
Pohled z Lovoše na SZ
Lovoš - Tygr patrně začal soupeřit s Glumem v soutěži o co nejpyšnější pózu :-) Dosud jsme podobné výjevy byli zvyklí vídat jen u Gluma.
Lovoš - Glum a Padák se rvou jako koně nebo jako malí kluci? :-)
Sokol, Šakal, Tygr
Březno ...
Glum a Tygr na úpatí Ostrého
Ostrý - vrcholová plošinka v místě zbytků hradní zříceniny
Ostrý
Čedičové varhany na Ostrém
Čedičové varhany na Ostrém
Pohled z Ostrého na jih
Večerní oheň u Milešovského potoka
Nedělní ráno
Spáč Tygr
Nedělní vstávání
Roveři táhnou na Černčice
Roveři táhnou na Černčice
Glum a Šakal na stezce na Milešovku
Stoupáme na Milešovku
Oblaka, slunce a obloha z vrcholu Milešovky
Tygr dobývá Milešovku
Milešovka - věž observatoře
Bílka - starobylé stavení
Bílka - nová kaplička
Ovocné sady nad vesničkou Žim
Znavený Glum na cestě domů
TOPlist