Schönbrunn od jihu - hlavní vchod

Schönbrunn od jihu - hlavní vchod

Vídeň 2008 | 25. - 28. 10. 2008

Roverský Řád Rodu Sovy