nepřihlášen/a | přihlásit

Tábor Nische + Vandr Bylo nás pět

29. 6. – 7. 7. 2012

Jako každý rok jsem se vydali poskytnou výpomoc našemu mateřskému 301. oddílu s výstavbu letního tábora.

strana 2 z 3

Výlet po okolí

Následující část se týká pouze trojice Sokol, Tygr, Šakal. V úterý mizíme na motorizovaný výlet po okolí. Projíždíme okolo kláštera Matky Boží v Novém Dvoře, který je od tábora vzdálen vzdušnou čarou cca 700 m. V klášteře sídlí mnišká komunita řádu trapistů. Kláštěr je rovněž známý svojí novodobou architekturou navrženou londýnským architektem Johnem Pawsonem. V útrobách kláštera je možné se i ubytovat, ale pozuze pro rozjímání nad vírou.

První cílem se stává ještě známější kláštěr premonstrátů v Teplé. Kláštěr, jenž byl založen již v roce 1193, prošel na přelomu 17. a 18. století přestavbou vedenou, kým jiným než, K. I. Dienzenhoferem – barokní stavitelské superstar. Ačkoliv kláštěr přežil staletí, největší ranou pro něj byla komunistická totalita. Řeholní majetek byl zabaven a znárodněn a mnozí řeholníci byli internováni, vězněni či jinak perzkuováni. S debilností k sobě vlastní komunistický aparát přidělil objekty kláštera Československé lidové armádě, která v díle zkázy pokračovala mezi lety 1950 – 1978. Poté sice kláštěr převzal Státní památkový ústav, ale kvůli nedostatku financí se samozžejmě nic neopravovalo. Od roku 1990 je naštěstí kláštěr postupně rekonstruován. Kromě kostela Zvěestování Páně je možné si prohlédnout i knihovnu, která je po strahovské, druhou největší kláštěrní knihovnou u nás. Po důkladné prohlídce se jdeme podívat i do kláštěrní zahrady a okolo rybníka.

Dalším kulturním cílem se stává městečko ležící v hlubokém údolí říčky Teplé - Bečov nad Teplou. Hlavní magnetem malebného městečka je především gotický hrad, renesanční palác a barokní zámek stojí vedle sebe na ostrohu nad řekou. Před návštěvou zámku se posilňujeme v místním hostinci vyatným obědem. Hrad a zámek má několik okruhů, ale nás zajímá především okruh, kde je možné spatřit na vlastní oči druhou nejcennější památku v ČR (po českých korunovačních klenotech) – relikviář svatého Maura. Příběh okolo objevení relikviáře je velmi napínavý a nechybělo málo aby relikviář zmizel z Čech navždy pryč.

Takže jen ve zkratce:

Za druhé světové války příslušníci rodu Beaufortů-Spontinů kolaborovali s nacisty. Na konci války ze zámku uprchli jen s nejnutnějšími předměty, relikviář byl však ještě předtím do zásypu podlahy hradní kaple Navštívení Panny Marie. Zámek byl po válce znárodněn.

V červnu roku 1984 československé úřady kontaktoval občan USA Danny Douglas. Na zastupitelském úřadu ve Vídni začal vyjednávat s československým státem o nákupu blíže neurčené historické památky za 250 tisíc dolarů. Při vyjednávání vyšlo postupně najevo, že jde o dutý kovový předmět o velikosti přibližně konferenčního stolku s vysokou historickou a uměleckou hodnotou, který leží zakopaný asi 100 kilometrů od Norimberku. Po dalším pátrání nalezli českoslovenští kriminalisté fotografii konečně knihu s popisem relikviáře uloženého na zámku z roku 1932. V listopadu 1985 začali prohledávat celý bečovský areál, kde relikviář nakonec našli – pouhých pár týdnů před podpisem smlouvy. Od roku 1991 byl postupně restaurován až do roku 2000. (převzato z Wikipedie)

Během prohlídkového okruhu se postupně seznamujeme právě s historií relikviáře. V poslední místnosti nás pak čeká přímo samotný relikviář, který je velmi přísně střežen. Pohled na tuto „bedničku“ je opravdu uchvacující a návštěvu tak můžeme vřele doporučit.

Po návštěvě Bečova se přemisťujeme až do Javorné, kde za vlahého červencového odpoledne prohlížíme chátrájící barokní zámek, který se bohužel rekonstrukce stále nedočkal. Blízko Javorné pak stoupáme na kopec Lysina, kde se dlouho kocháme perfektním výhledem na okolí.

Cestou zpět na tábořiště se stavujeme v Toužimi, kde navštěvujeme zejména místní supermarket 😊

stránky: 1, 2, 3

účast: Sokol, Tygr, Padák, Glum, Šakal

zapsal: Šakal

Makáme na poslední stanu
Nakonec pomohl provizorně s dopravou věcí Dědek
Tradiční budovatelské roverské šapitó
Sokol rozměřuje
Klášter Teplá
Zámek Bečov nad Teplou
Hrad Bečov nad Teplou
Náměstí v Úterý
Cesta po rozpálené silnici
Pohřební kaple sv. Terezie
Zámek Nečtiny
Sokol na zřícenině hradu Nečtiny (Preitenstein)
Pekelná výheň
Hospoda Vejrovna
Hospoda Vejrovna
Stolová hora Kozelka (660 m n. m.)
Zasloužený odpočinek pod Zbraslavským vrchem
Zpráva pro druhou skupinu
Šakal a Sokol
Již hotový tábor

foto: Tygr

TOPlist