Loch Affric. Na blatech na západním konci lochu se z bažinaté půdy a rašeliníku zvedají zelené, kamenité pahorky, podobající se prehistorickým mohylám ...

Loch Affric. Na blatech na západním konci lochu se z bažinaté půdy a rašeliníku zvedají zelené, kamenité pahorky, podobající se prehistorickým mohylám ...

Skotsko 2007 | 3. - 20.8.2007

Roverský Řád Rodu Sovy