Glen Torridon. Z vrchovišť na nás mrkají tmavá očka jezer a jezírek plných té nejnádhernější rašelinné vody ...

Glen Torridon. Z vrchovišť na nás mrkají tmavá očka jezer a jezírek plných té nejnádhernější rašelinné vody ...

Skotsko 2007 | 3. - 20.8.2007

Roverský Řád Rodu Sovy