Ben Nevis - velmi působivý je blízký červený hřeben ...

Ben Nevis - velmi působivý je blízký červený hřeben ...

Skotsko 2007 | 3. - 20.8.2007

Roverský Řád Rodu Sovy