Glen Coe - masiv Tří sester

Glen Coe - masiv Tří sester

Skotsko 2007 | 3. - 20.8.2007

Roverský Řád Rodu Sovy