Niedermühle, bývalý mlýn a hrázděná usedlost na německé straně údolí Křinice, asi 500 m pod Zadní Doubicí

Niedermühle, bývalý mlýn a hrázděná usedlost na německé straně údolí Křinice, asi 500 m pod Zadní Doubicí

Se Šmakem do skal | 3. - 5. 4. 2010

Roverský Řád Rodu Sovy