Místo bývalé hraniční osady Zadní Doubice. Křinice zde tvoří státní hranici. Tak kdysi vypadala Zadní Doubice

Místo bývalé hraniční osady Zadní Doubice. Křinice zde tvoří státní hranici. Tak kdysi vypadala Zadní Doubice

Se Šmakem do skal | 3. - 5. 4. 2010

Roverský Řád Rodu Sovy