Místo bývalé hraniční osady Zadní Doubice. Křinice zde tvoří státní hranici. Křinice s hraničního mostku. Pohled proti vodě. Vlevo je Německo, vpravo Česká republika

Místo bývalé hraniční osady Zadní Doubice. Křinice zde tvoří státní hranici. Křinice s hraničního mostku. Pohled proti vodě. Vlevo je Německo, vpravo Česká republika

Se Šmakem do skal | 3. - 5. 4. 2010

Roverský Řád Rodu Sovy