Vlhké kolmé stěny pískovcových věží a bloků v haťovém dole nad Kyjovským hrádkem pod kopcem Medvědice skrývají místo zvané Klenotnice …

Vlhké kolmé stěny pískovcových věží a bloků v haťovém dole nad Kyjovským hrádkem pod kopcem Medvědice skrývají místo zvané Klenotnice …

Se Šmakem do skal | 3. - 5. 4. 2010

Roverský Řád Rodu Sovy