Ostrůvek na Malém Javorském jezeře (Kleiner Arbersee)

Ostrůvek na Malém Javorském jezeře (Kleiner Arbersee)

Kolem nejen okolo Janovic | 25.-28.9.2010

Roverský Řád Rodu Sovy